Aktualności
Grant ERC dla Adama Kłosina

Dr Adam Kłosin, kierujący Pracownią Epigenetyki Przestrzennej w Instytucie Nenckiego, otrzymał prestiżowy grant z funduszy Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) w ramach konkursu Starting Grants 2022.

Konkursy ERC Starting Grants przeznaczone są dla wybitnych młodych naukowców (2-7 lat po doktoracie), proponujących nowatorskie, ambitne, trudne i ryzykowne projekty w dziedzinie badań podstawowych, a dr Kłosin jest jedynym w Polsce przedstawicielem nauk przyrodniczych, który zdobył to wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu.

Otrzymane fundusze pozwolą na realizację projektu o akronimie OGRE – Przestrzenna organizacja regulacji genów w rozwoju embrionalnym. Celem projektu jest zbadanie procesów regulujących organizacje przestrzenną ekspresji genów podczas rozwoju embrionalnego i podczas odpowiedzi na stres w zarodkach Caenorhabditis elegans. Ten, mały, przeźroczysty organizm modelowy jest idealny do badań nad podstawowymi procesami komórkowymi, z racji wielu dostępnych technik transgenicznych i łatwości w hodowli i w obrazowaniu mikroskopowym. Czynniki transkrypcyjne regulujące aktywność genów tworzą lokalne zagęszczenia w jądrze komórkowym podczas rozwoju embrionalnego i w odpowiedzi na stres. Badania z ostatniej dekady sugerują, że tego typu struktury są kondensatami tworzącymi się w wyniku zlokalizowanego rozdziału faz. Projekt zbada właściwości i funkcje tych kondensatów z użyciem mikroskopii konfokalnej. Scharakteryzowane zostaną ich najistotniejsze komponenty z użyciem transgenicznych narzędzi takich jak CRISPR/Cas9  oraz ich dynamika podczas cyklu komórkowego, jak i podczas całego rozwoju embrionalnego. Projekt obejmuje badania funkcjonalne takie jak przeprogramowywanie komórek i testy termotolerancji, jak również badania molekularne, takie jak analiza ekspresji genów i immunoprecypitacja chromatyny. Zespół dra Kłosina przeprowadzi też badania przesiewowe z użyciem interferencji RNA by zidentyfikować geny regulujące przestrzenną organizacje transkrypcji. Eksperymenty na nicieniach będą dopełnione przez badania biochemiczne i przez opracowanie nowej techniki badania interakcji białek z DNA. Badania te pozwolą odkryć jaka jest funkcja organizacji czynników transkrypcyjnych w kondensatach wewnątrzjądrowych i zgłębić wiedzę na temat mechanizmów regulujących ekspresje genów podczas rozwoju embrionalnego i w odpowiedzi na stres.

Dr Adam Kłosin, pochodzący z Gdyni, ukończył międzynarodowy program licencjacki z biotechnologii w Perugii we Włoszech i studia magisterskie z bioinżynierii molekularnej na Politechnice Drezdeńskiej w Niemczech. W 2016 roku obronił doktorat pod kierownictwem prof. Bena Lehnera w Centrum Regulacji Genomowej, gdzie badał mechanizmy dziedziczenia epigenetycznego w organizmie modelowym Caenorhabditis elegans. Następnie przeniósł się do Drezna, aby kształcić się w zakresie biologicznego rozdziału faz w laboratorium prof. Tony'ego Hymana w Instytucie Biologii Molekularnej Komórki i Genetyki im. Maxa Plancka. Jest współautorem ośmiu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym dwóch artykułów w Science. W swoich badaniach wykorzystuje metody biochemiczne i biofizyczne, aby zrozumieć różne aspekty regulacji genów, takie jak inicjacja transkrypcji i kontrola zmienności ekspresji białek. Jego nowo utworzona Pracownia Epigenetyki Przestrzennej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego łączy metody biochemiczne i badania funkcjonalne na C. elegans w celu badania regulacji ekspresji genów podczas rozwoju organizmu.

Data publikacji
22 listopada 2022