Aktualności
Grant sieci JPND i NCN dla Aliego Jawaida

Projekt TREMENDOS, którego koordynatorem jest dr. Ali Jawaid z Instytutu Nenckiego, został zakwalifikowany do finansowania w konkursie organizowanym przez sieć JPND (EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research) we współpracy z Narodowym Centrum Nauki.

Konkurs zatytułowany: Understanding the Mechanisms for Non-Pharmacological Interventions, miał wyłonić najlepsze projekty badawcze dotyczące mechanizmów oraz podłoża biologicznego, leżących u podstaw terapii niefarmakologicznych, mających na celu dostosowanie holistycznego spersonalizowanego podejścia do leczenia chorób neurodegeneracyjnych

Projekt TREMENDOS: Rola mikrogleju w pozytywnym wpływie wzbogaconego środowiska w chorobach neurodegeneracyjnych będzie realizowany w Instytucie Nenckiego we współpracy z partnerami ze Szwajcarii i Australii. Naukowcy projektu TREMENDOS wykorzystają strategię stymulacji mózgu, nazywaną wzbogaceniem środowiskowym, aby sprawdzić, w jaki sposób możliwe jest wzmocnienie naturalnej zdolności komórek odpornościowych mózgu do usuwania toksycznych złogów. Realizowane badanie może utorować drogę skutecznym terapiom choroby Alzheimera i podobnych chorób mózgu.

Data publikacji
14 listopada 2022