Aktualności
Granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przedstawiła listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach pierwszego naboru wniosków (1/2023) w działaniu Proof of Concept finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Finansowanie uzyskały projekty złożone przez:

dr Jana Kamińskiego - EEG i Uczenie Maszynowe: Automatyczna diagnostyka zaburzeń psychiatrycznych,

dr Marcina Lipca – DeepEcoHAB - Oparty o uczenie maszynowe system do wysokoprzepustowego fenotypowania behawioralnego grup społecznych zwierząt laboratoryjnych w badaniach podstawowych i przedklinicznych.

Data publikacji
23 maja 2024