Aktualności
Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło dodatkowe listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu OPUS 25 i PRELUDIUM 22. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 3 projektów badawczych:

 

OPUS 25

dr hab. Piotr Koprowski - Rozwikłanie związku pomiędzy kanałem potasowym a kinazami lipidowymi w funkcjonowaniu nabłonka nerek

 

PRELUDIUM 22

lek. wet. Magda Krakowczyk - Wpływ proteazy OMA1 na białka podatne na agregację związane z chorobami neurodegeneracyjnymi
mgr inż. Małgorzata Milewska-Puchała - Identyfikacja ncRNA istotnych dla dynamiki Ctcf w rozwoju ssaków

Data publikacji
11 czerwca 2024