Aktualności
Instytut Nenckiego Wspiera Ukrainę

Społeczność Instytutu Nenckiego wyraża głębokie potępienie dla bestialskiego ataku Rosji na Ukrainę. Chcąc okazać wsparcie naszym kolegom z Ukrainy podejmujemy działania pomocowe, skierowane głównie do naukowców.

1. Oferujemy naszym ukraińskim kolegom naukowcom noclegi w pokojach gościnnych Instytutu w Warszawie oraz na Stacji Badawczej w Mikołajkach.

Kontakt: dyrekcja@nencki.edu.pl

2. Oferujemy przestrzeń do badań eksperymentalnych i pracy naukowej w laboratoriach Instytutu Nenckiego

Kontakt: dyrekcja@nencki.edu.pl

3. Bierzemy udział w programie wsparcia współpracy z Ukrainą, uruchomionym przez Polską Akademię Nauk, w ramach porozumienia z Narodową Akademią Nauk Ukrainy. Program umożliwia pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem ukraińskich naukowców w jednostkach PAN przez 3 miesiące, z możliwością przedłużenia.

Kontakt: dyrekcja@nencki.edu.pl

 

Ukraińscy naukowcy, którzy nie mają partnerów naukowych w jednostkach PAN mogą kontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą PAN pod dresem bwz@pan.pl lub z panem Mateuszem Białasem pełniącym obowiązki dyrektora przedstawicielstwa PAN w Kijowie (adres e-mail Mateusz.Bialas@pan.pl).

 

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://informacje.pan.pl/informacje/materialy-dla-prasy/3534-pobyty-naukowcow-z-ukrainy-w-pan

Data publikacji
4 marca 2022