Co robimy / Kim jesteśmy
  • Obsługa administracyjna międzynarodowych projektów badawczych;
  • Obsługa administracyjna projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, programów pomocowych i innych źródeł zewnętrznych;
  • Pozyskiwanie i przekazywanie pracownikom Instytutu informacji dotyczącej możliwości ubiegania się o środki pochodzące z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania badań naukowych;
  • Współpraca z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych Instytutu w zakresie kompletowania dokumentacji potrzebnej do ubiegania się o środki na realizację projektów badawczych i infrastrukturalnych;
  • Współpraca z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych w zakresie realizacji i rozwoju szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej.

 

KONTAKT

Dział Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Pasteura 3, 02-093 Warszawa

Budynek biurowy przy zwierzętarni, klatka schodowa nr 2, parter (wejście od strony Wydziału Fizyki UW)