Kierownik

Pracownicy

Asset 1 j.azi@nencki.edu.pl
Asset 1 r.krajewski@nencki.edu.pl
Asset 1 d.ksiazek@nencki.edu.pl
Asset 1 m.maszewski@nencki.edu.pl
Asset 1 j.milczarek@nencki.edu.pl
Asset 1 a.mirgos@nencki.edu.pl
Asset 1 w.paluszek@nencki.edu.pl
Asset 1 a.zegota@nencki.edu.pl


Nasze zadania

 • Koordynacja i obsługa multimedialna wydarzeń w Instytucie: konferencji, sympozjów naukowych, spotkań i innych imprez, wymagających stosowania urządzeń i technik multimedialnych: nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu i dźwięku w transmisjach “na żywo„, prezentacjach multimedialnych.
 • Cyfrowa rejestracja i komputerowa edycja sygnałów audio i wideo.
 • Publikowanie treści multimedialnych w mediach społecznościowych i na stronach www Instytutu.
 • Obsługa techniczna Rad Naukowych.
 • Wprowadzanie i monitorowanie zgłoszeń do systemu helpdesk.
 • Instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania na stacja roboczych.
 • Obsługa użytkowników pod kątem bieżących problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem oraz naprawa i rozbudowa sprzętu.
 • Audyt komputerów, drukarek i inwentaryzacja licencji.
 • Dbanie o bezpieczeństwo informatyczne na stacjach roboczych.
 • Utrzymanie i rozwój istniejących rozwiązań informatycznych w Instytucie oraz zapewnienie ciągłości, bezawaryjności i stabilności infrastruktury IT.
 • Ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej oraz monitoring parametrów sieciowych i reagowanie na nieprawidłowości.
 • Monitorowanie efektywności działania systemów operacyjnych i usług, parametrów środowiskowych pomieszczeń do optymalnego działania systemów informatycznych, parametrów napięciowych systemów podtrzymujących zasilanie.
 • Analiza i optymalizacja użycia zasobów.
 • Instalacja, konfiguracja i administracja serwerami i serwisami internetowymi.
 • Automatyzacja zadań i tworzenie skryptów integrujących systemy informatyczne.
 • Rozwój skryptów i wdrażanie narzędzi monitorujących.
 • Rozwiązywanie problemów programistycznych użytkowników.
 • Utrzymanie i obsługa programistyczna stron www.
 • Wirtualizacja środowisk.
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa.
 • Utrzymywanie ciągłości pracy systemów.
 • Wsparcie administracyjne dla użytkowników.
 • Tworzenie dokumentacji.