Kierownik pracowni


Profil badań

Mechanizmy reorganizacji sieci neuronowych i odbudowy połączeń w rdzeniu kręgowym po uszkodzeniach oraz rola czynników neurotroficznych i białek macierzy pozakomórkowej w tych procesach, badane na modelach zwierzęcych (szczur, świnia domowa). Presynaptyczna i postsynaptyczna regulacja neuroprzekaźnictwa w synapsach ośrodkowych (motoneurony) i obwodowych (złącze nerwowo-mięśniowe). Poszukiwanie selektywnych metod modulowania i kontrolowania wewnątrzrdzeniowej i mięśniowej ekspresji neurotrofin, w celu pobudzania procesów naprawczych.

Więcej informacji na stronie: http://restorativeneurobiology.nencki.edu.pl

Wybrane publikacje

Gajewska-Woźniak O., Grycz K., Czarkowska-Bauch J., Skup M. (2016) Electrical Stimulation of Low-Threshold Proprioceptive Fibers in the Adult Rat Increases Density of Glutamatergic and Cholinergic Terminals on Ankle Extensor α-Motoneurons. PLoS One, 11(8): e0161614.

Wójcik-Gryciuk A., Skup M., Waleszczyk W.J. (2015) Glaucoma – state of the art and perspectives on treatment. Restor Neurol Neurosci, 34: 107-123.

Ziemlińska E., Kügler S., Schachner M., Wewiór I., Czarkowska-Bauch J., Skup M. (2014) Overexpression of BDNF Increases Excitability of the Lumbar Spinal Network and Leads to Robust Early Locomotor Recovery in Completely Spinalized Rats. PLoS One, 9(2): e88833.

Gajewska-Woźniak O., Skup M., Kasicki S., Ziemlińska E., Czarkowska-Bauch J. (2013) Enhancing proprioceptive input to motoneurons differentially affects expression of neurotrophin 3 and brain-derived neurotrophic factor in rat hoffmann-reflex circuitry. PLoS One, 8(6):e65937.

Skup M., Gajewska-Wozniak O., Grygielewicz P., Mankovskaya T., Czarkowska-Bauch J. (2012) Different effects of spinalization and locomotor training of spinal animals on cholinergic innervation of the soleus and tibialis anterior motoneurons. Eur J Neurosci, 36(5): 2679-2688.