Kierownik pracowni

Pracownicy techniczni i administracyjni

Doktoranci

Asset 1 k.nazaruk@nencki.edu.pl

Profil badań

Nasze badania koncentrują się wokół molekularnej odpowiedzi mózgu na uszkodzenie oraz zjawisk molekularnych prowadzących do rozwoju padaczki. W szczególności interesujemy się zmianami ekspresji genów wiodących do pojawienia się spontanicznych drgawek w modelach padaczki in vivo a także opracowaniem nowych strategii zapobiegających rozwojowi choroby. Kolejnym obszarem badań w naszym laboratorium jest poszukiwanie nieinwazyjnych biomarkerów epileptogenezy i padaczki, w tym miRNA i behawioru. Ponadto, pracujemy nad udoskonalaniem istniejących i tworzeniem nowych modeli zwierzęcych padaczki. Badamy również rolę macierzy zewnątrzkonórkowej i sieci perineuronalnych w eksperymentalnym modelu udaru niedokrwiennego.

Wybrane publikacje

Lapinlampi N, Melin E, Aronica E, Bankstahl JP, Becker A, Bernard C, Gorter JA, Gröhn O, Lipsanen A, Lukasiuk K, Löscher W, Paananen J, Ravizza T, Roncon P, Simonato M, Vezzani A, Kokaia M, Pitkänen A. Common data elements and data management: Remedy to cure underpowered preclinical studies. Epilepsy Res. 2017 Jan;129:87-90.

Bednarczyk J., Dębski K.J., Bot A.M., Łukasiuk K. (2016) MBD3 expression and DNA binding patterns are altered in a rat model of temporal lobe epilepsy. Sci Rep, 6: 33736.

Dębski K.J., Pitkanen A., Puhakka N., Bot A.M., Khurana I., Harikrishnan K.N., Ziemann M., Kaspi A., El-Osta A., Łukasiuk K., Kobow K. (2016) Etiology matters – Genomic DNA Methylation Patterns in Three Rat Models of Acquired Epilepsy. Sci Rep, 6: 25668.

Miszczuk D., Dębski K.J., Tanila H., Lukasiuk K., Pitkänen A. (2016) Traumatic Brain Injury Increases the Expression of Nos1, Aβ Clearance, and Epileptogenesis in APP/PS1 Mouse Model of Alzheimer’s Disease. Mol Neurobiol, 53(10): 7010-7027.

Pitkänen A., Roivainen R., Łukasiuk K. (2015) Development of epilepsy after ischaemic stroke. Lancet Neurol, pii: S1474-4422(15)00248-3. Bot A.M., Dębski K.J., Lukasiuk K. (2013) Alterations in miRNA levels in the dentate gyrus in epileptic rats. PLoS One, 11;8(10):e76051.