Kierownik pracowni

Pracownicy naukowi

Pracownicy techniczni i administracyjni


O pracowni

Pracownia Mikroskopii Elektronowej jest częścią Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Sprzęt

– wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy JEM 1400 (JEOL Co., Japonia 2008), z przystawką do mikroanalizy rentgenowskiej (EDS INCA Energy TEM, Oxford Instruments, Wielka Brytania) i systemem do tomografii oraz kamerą 11 Megapixel TEM Morada G2 (EMSIS GmbH, Niemcy);

– transmisyjny mikroskop elektronowy JEM 1200EX (JEOL Co., Japonia 1986);

– ultramikrotomy (LKB, Szwecja oraz Leica, Austria);

– urządzenie do suszenia preparatów biologicznych w punkcie krytycznym (Polaron, Wielka Brytania);

– trymer bloczków żywicowych EM TRIM2 (Leica, Austria);

– napylarkę próżniową (JEOL Co., Japonia);

– zamrażarkę wysokociśnieniową EM PACT2 – urządzenie do automatycznej, wysokociśnieniowej witryfikacji preparatów biologicznych z systemem AFS2 (automatic freeze substitution) (Leica, Austria).

Usługi

Świadczymy usługi obejmujące:

– konwencjonalne obrazowanie ultrastruktury komórkowej oraz makromolekuł;

– jakościową i ilościową mikroanalizę rentgenowską oraz rozkład pierwiastków w badanym materiale (EDS – Energy Dispersive Spectroscopy);

– obrazowanie 3D techniką tomografii elektronowej oraz komputerowa wizualizacja struktur;

– przygotowanie  materiału biologicznego (komórek i tkanek) do obrazowania w TEM, z wykorzystaniem chemicznego utrwalania materiału i zatapiania w żywicach epoksydowych (Durcupan, Epon) lub fizycznego utrwalania przez szybkie zamrażanie (HPF/FS, high-pressure freezing/ freeze substitution, Lowicryl);

– ultracienkie skrawanie materiałów biologicznych zatopionych w żywicach do obserwacji w TEM;

– suszenie preparatów biologicznych w punkcie krytycznym (CPD – critical point drying);

– napylanie siatek mikroskopowych węglem do obserwacji w TEM;

– napylanie preparatów metalami szlachetnymi do mikroskopii skaningowej;

Rocznie wykonujemy około 20 000  mikrofotografii oraz  600 mikroanaliz rentgenowskich. Angażujemy się również w działalność szkoleniowo-edukacyjną: wykłady, warsztaty i szkolenia praktyczne.

Jesteśmy otwarci na współpracę naukową.

 

W celu rezerwacji sprzętu można skorzystać z systemu http://intra.nencki.gov.pl/category/kalendarze/


Użytkownicy spoza Instytutu Biologii Doświadczalnej mogą zarezerwować sprzęt przez e-mail: tem@nencki.gov.pl lub telefoniczne: (48 22) 58 92 374.

 

Stanowisko Histologiczne

W ramach Stanowiska Histologicznego oferujemy wysoką jakość usług obejmujących różne techniki histologiczne. Stanowisko wyposażone jest w:

– kriostat Leica CM 1950;

– kriostat Microm HM 550;

– mikrotom saneczkowy HP 440 E.

Świadczymy usługi obejmujące:

– przygotowanie i skrawanie tkanek z wykorzystaniem kriostatów (metoda mrożeniowa);

– przygotowanie i skrawanie tkanek z wykorzystaniem mikrotomu (metoda parafinowa);

– barwienia histologiczne: H&E, Nissl, Klüver, Timm, AChE, CO;

– inne barwienia.

 

Prowadzimy również szkolenia w zakresie pracy na kriostatach i mikrotomach, w technikach parafinowych oraz barwieniach histologicznych.

 

W razie dodatkowych pytań związanych z funkcjonowaniem stanowiska histologicznego prosimy o kontakt z Agnieszką Kępczyńską: histology.unit@nencki.gov.pl

 

W celu rezerwacji sprzętu można skorzystać z systemu http://intra.nencki.gov.pl/category/kalendarze/

 

Użytkownicy spoza Instytutu Biologii Doświadczalnej mogą zarezerwować sprzęt przez e-mail: histology.unit@nencki.gov.pl lub telefoniczne: (48 22) 58 92 396.

 

Wybrane publikacje

Nieznanska H., Bandyszewska M., Surewicz K., Zajkowski T., Surewicz W.K., Nieznanski K. (2018) Identification of prion protein-derived peptides of potential use in Alzheimer’s disease therapy. Biochim. Biophys. Acta, 1864, 2143-2153.

Strzelecka-Kiliszek A., Bozycki L., Mebarekb S., Buchetb R., Pikula S. (2017) Characteristics of minerals in vesicles produced by human osteoblasts hFOB 1.19 and osteosarcoma Saos-2 cells stimulated for mineralization. Journal of Inorganic. Biochemistry, 171, 100–107.

Waclawek E., Joachimiak E., Hall MH., Fabczak H., Wloga D. (2017) Regulation of katanin activity in the ciliate Tetrahymena thermophila. Mol. Microbiol., 103,134-150.

Bilska-Kos A., Solecka D., Dziewulska A., Ochodzki P., Jończyk M., Bilski H., Sowiński P. (2017) Low temperature caused modifications in the arrangement of cell wall pectins due to changes of osmotic potential of cells of maize leaves (Zea mays L.). Protoplasma, 254, 713-724.

Zajkowski T., Nieznanska H., Nieznanski K. (2015) Stabilization of microtubular cytoskeleton protects neurons from toxicity of N-terminal fragment of cytosolic prion protein. Biochim. Biophys. Acta, 1853, 2228–2239.