Kierownik pracowni

Pracownicy techniczni i administracyjni

Asset 1 j.brozek@nencki.edu.pl
Asset 1 b.kaza@nencki.edu.pl


Profil badań

Aktualna działalność badawcza

Wybrane publikacje

Maleszewska M, Steranka A, Smiech M, Kaza B, Pilanc P, Dabrowski M, Kaminska B. Sequential changes in histone modifications shape transcriptional responses underlying microglia polarization by glioma. Glia. 69(1):109-123, 2021.

Ellert-Miklaszewska A, Ochocka N, Maleszewska M, Ding L, Laurini E, Jiang Y, Roura AJ, Giorgio S, Gielniewski B, Pricl S, Peng L, Kaminska B. Efficient and innocuous delivery of small interfering RNA to microglia using an amphiphilic dendrimer nanovector. Nanomedicine (Lond) 14(18):2441-2458, 2019

Rajan WD, Wojtas B, Gielniewski B, Miró-Mur F, Pedragosa J, Zawadzka M, Pilanc P, Planas AM, Kaminska B. Defining molecular identity and fates of CNS-border associated macrophages after ischemic stroke in rodents and humans. Neurobiol Dis. 137:104722, 2020.

Król SK, Kaczmarczyk A, Wojnicki K, Wojtas B, Gielniewski B, Grajkowska W, Kotulska K, Szczylik C, Czepko R, Banach M, Kaspera W, Szopa W, Marchel A, Czernicki T, Kaminska B. Aberrantly Expressed RECQL4 Helicase Supports Proliferation and Drug Resistance of Human Glioma Cells and Glioma Stem Cells. Cancers (Basel). 12(10):2919, 2020.