Kierownik pracowni

Pracownicy techniczni i administracyjni


Profil badań

Nasze badania koncentrują się na onkologii molekularnej, w szczególności na molekularnych mechanizmach powstawania glejaków. Stosujemy metody sekwencjonowania nowej generacji, w tym transkryptomikę, genomikę i epigenomikę, aby rozszyfrować mechanizmy molekularne kryjące się za złożonymi mechanizmami, takimi jak powstawanie lub progresja nowotworu lub nawroty. Laboratorium prowadzi badania własne oraz świadczy usługi dla badaczy z Instytutu Nenckiego oraz innych instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych.

Aktualna działalność badawcza

– Rola czynnika transkrypcyjnego REST w progresji nowotworu w glejakach z mutacją IDH oraz dla typu dzikiego IDH

– Rola metylacji DNA w kształtowaniu środowiska epigenomicznego glejaków osób dorosłych oraz dzieci

– Sygnatury genomowe i transkryptomiczne rzadkich nowotworów

Wybrane publikacje

Stępniak K, Machnicka MA, Mieczkowski J, Macioszek A, Wojtaś B, Gielniewski B, Poleszak K, Perycz M, Król SK, Guzik R, Dąbrowski MJ, Dramiński M, Jardanowska M, Grabowicz I, Dziedzic A, Kranas H, Sienkiewicz K, Diamanti K, Kotulska K, Grajkowska W, Roszkowski M, Czernicki T, Marchel A, Komorowski J, Kaminska B, Wilczyński B. Mapping chromatin accessibility and active regulatory elements reveals pathological mechanisms in human gliomas Nat Commun. 2021 Jun 15;12(1):3621.

Dabrowski MJ#, Draminski M, Diamanti K, Stepniak K, Mozolewska MA, Teisseyre P, Koronacki J, Komorowski J, Kaminska B, Wojtas B.# Unveiling new interdependencies between significant DNA methylation sites, gene expression profiles and glioma patients survival Sci Rep. 2018 Mar 13;8(1):4390.

Wojtas B, Gielniewski B, Wojnicki K, Maleszewska M, Mondal SS, Nauman P, Grajkowska W, Glass R, Schüller U, Herold-Mende C, Kaminska B. Gliosarcoma Is Driven by Alterations in PI3K/Akt, RAS/MAPK Pathways and Characterized by Collagen Gene Expression Signature Cancers (Basel). 2019 Feb 27;11(3):284.

Roura AJ, Gielniewski B, Pilanc P, Szadkowska P, Maleszewska M, Krol SK, Czepko R, Kaspera W, Wojtas B#, Kaminska B Identification of the immune gene expression signature associated with recurrence of high-grade gliomas Journal of Molecular Medicine 2020

Król SK, Kaczmarczyk A, Wojnicki K, Wojtas B, Gielniewski B, Grajkowska W, Kotulska K, Szczylik C, Czepko R, Banach M, Kaspera W, Szopa W, Marchel A, Czernicki T, Kaminska B. Aberrantly Expressed RECQL4 Helicase Supports Proliferation and Drug Resistance of Human Glioma Cells and Glioma Stem Cells

Łastowska M, Trubicka J, Sobocińska A, Wojtas B, Niemira M, Szałkowska A, Krętowski A, Karkucińska-Więckowska A, Kaleta M, Ejmont M, Perek-Polnik M, Dembowska-Bagińska B, Grajkowska W, Matyja E. Molecular identification of CNS NB-FOXR2, CNS EFT-CIC, CNS HGNET-MN1 and CNS HGNET-BCOR pediatric brain tumors using tumor-specific signature genes Acta Neuropathol Commun. 2020 Jul 10;8(1):105.

Dabrowski MJ#, Wojtas B.# Global DNA Methylation Patterns in Human Gliomas and Their Interplay with Other Epigenetic Modifications Int J Mol Sci. 2019 Jul 15;20(14):3478.