Aktualności
Medale 100-Lecia Instytutu Nenckiego

10 stycznia 2018, podczas Rozszerzonego Kolegium Dyrekcyjnego, odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu, wręczył Medale 100-lecia Instytutu Nenckiego: Aleksandrze Bartelik, Janowi Bieniasowi, Mai Brzozowskiej, Małgorzacie Chmiel, Łukaszowi Chudobie, Dorocie Chylińskiej, Urszuli Dziewulskiej, Krzysztofowi Grąckiemu, Grzegorzowi Janusikowi, Joannie Kalce, Dariuszowi Kałużyńskiemu, Beniaminowi Kaszlikowskiemu, Bogdanowi Kielakowi, Agnieszce Kowaluk, Beacie Kuźniarskiej, Ewie Leśniczuk, Monice Małeckiej-Krawczyk, Iwonie Małeckiej-Tepicht, Markowi Mańkowskiemu, Iwonie Marchewce, Annie Mirgos, Justynie Osmulskiej, Mariuszowi Pasznikowi, Krystynie Piechowskiej, Joannie Rawa-Rębkowskiej, Renacie Rubin, Marcie Rucińskiej, Annie Sadlik-Paskalec, Ryszardowi Senkowi, Mirosławowi Sikorze, Elżbiecie Stefaniuk, Sylwii Szulc, Renacie Szymańczak, Justynie Tutaj-Śledziewskiej, Henrykowi Warzywodzie, Annie Wasik i Władysławowi Zarudzkiemu.

Data publikacji
12 stycznia 2018