Aktualności
Medale 100-Lecia Instytutu Nenckiego

W dniu 17 stycznia 2018 roku odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego wręczył medale prof. Jerzemu Puchalskiemu oraz prof. Wiesławowi Bogdanowiczowi. Prof Puchalski przez prawie 28 lat kierował Ogrodem Botanicznym PAN w Powsinie. Prof. Bogdanowicz przez wiele lat był dyrektorem Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Obecnie prof. Bogdanowicz jest przewodniczącym zespołu doradczego ds Stacji hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach, a prof. Jerzy Puchalski jest członkiem tego Zespołu.

Data publikacji
29 stycznia 2018