Aktualności
Mianowanie na stanowisko Dyrektora Instytutu Nenckiego

Z dniem 1 lutego 2018 r. prof. Agnieszka Dobrzyń została mianowana na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN. Mianowanie na czteroletnią kadencję, podpisane przez Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego, jest wynikiem otwartego konkursu.

Na dorobek naukowy prof. A. Dobrzyń składa się 77 publikacji, które były cytowane 2329 razy (indeks H=27). Tytuł profesora nauk biologicznych, Agnieszka Dobrzyń uzyskała w grudniu 2015 r. W roku 2016 otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Badania prowadzone przez prof. A. Dobrzyń dotyczą szlaków sygnałowych i zmian w regulacji ekspresji genów charakterystycznych dla zaburzeń metabolizmu komórki i patogenezy cukrzycy. Prace te pozwoliły na odkrycie nowego szlaku regulującego wydzielanie insuliny, a także na określenie mechanizmów adaptacji wysp trzustkowych do insulinooporności towarzyszącej rozwojowi cukrzycy typu 2. Prof. A. Dobrzyń jest autorem międzynarodowego zgłoszenia patentowego dotyczącego stworzenia innowacyjnej metody wczesnej diagnostyki stanu przed-cukrzycowego oraz nowej terapii cukrzycy. Prof. A. Dobrzyń uzyskała szereg prestiżowych grantów, w tym EMBO-Installation Grant, TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Sonata-Bis Narodowego Centrum Nauki, Marie Sklodowska Curie COFUND grant (Horizon 2020), STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 2015 roku prof. A. Dobrzyń pełni funkcję przewodniczącej Zespołu Ekspertów ds. programu ‘Mobilność plus’ MNiSW, a od 2017 jest przewodniczącą panelu ekspertów Life Sciences (LS7) European Research Council (ERC) starting grants w Brukseli.

Data
29 stycznia 2018