Aktualności
Międzynarodowa Agenda Badawcza – BRAINCITY – w Instytucie Nenckiego

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek oraz dr hab. Ewelina Knapska zostali laureatami konkursu MAB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Grant w wysokości ponad 39 mln PLN przeznaczony jest na utworzenie w Instytucie Nenckiego Międzynarodowej Agendy Badawczej - Centrum Doskonałości Badań nad Plastycznością Neuronalną i Chorobami Mózgu BRAINCITY. Naszym partnerem strategicznym w tym projekcie jest Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL).

Celem BRAINCITY jest zrozumienie mechanizmów oraz opracowanie nowych metod diagnostycznych i leczniczych nakierowanych na najbardziej kosztowne i społecznie znaczące choroby nękające ludzi, takie jak np. autyzm, schizofrenia czy choroba Alzheimera. Ocenia się, że koszty te sięgają 500 mld euro rocznie tylko w krajach Unii Europejskiej, a nie do wyliczenia jest ich dotkliwość wobec rodzin i opiekunów osób chorych. Aby zmniejszyć ten wielki społeczny i finansowy ciężar, badacze z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie podjęli odważną inicjatywę zgromadzenia wybitnych naukowców, których połączą wspólne badania nad tymi chorobami. Dzięki finansowaniu pozyskanemu od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w wysokości 39 milionów złotych na pięć lat, w Instytucie Nenckiego powstanie zespół sześciu nowoczesnych laboratoriów naukowych, które zajmą się różnymi aspektami zjawiska plastyczności neuronalnej, czyli zmian w funkcjonowaniu sieci komórek nerwowych w mózgu, które są podłożem wspomnianych chorób. Kierownicy nowych laboratoriów zostaną wyłonieni w międzynarodowych konkursach, pod nadzorem międzynarodowego komitetu doradczego. Partnerem zagranicznym tej inicjatywy jest najlepsza instytucja badawcza w naukach biologiczno-medycznych w Europie – Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). EMBL jest wspólną inicjatywą 25 krajów, a Polska, zgodnie z podpisaną 16 lipca 2018 ustawą, zostanie niebawem 26. państwem członkowskim EMBL. Wielka pozycja międzynarodowa EMBL i najwyższa jakość prowadzonych badań zapewnią znaczące wsparcie BRAINCITY w rekrutacji wybitnych uczonych i w prowadzonych badaniach. BRAINCITY planuje skupienie się na badaniach o dużym znaczeniu klinicznym, w czym pomogą współpracujące kliniki neurologiczne i psychiatryczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Z kolei współpraca z prężnymi mazowieckimi firmami biotechnologiczno-farmaceutycznymi, takimi jak Celon Pharma oraz OncoArendi Therapeutics, zapewni wiedzę i kompetencje niezbędne do przełożenia uzyskanych wyników badań podstawowych na zastosowanie służące pacjentom.

Data publikacji
26 lipca 2018