Aktualności
Monika Riegel z Pracowni Obrazowania Mózgu laureatką V edycji programu “Mobilność Plus”

Wśród laureatów V edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Mobilność Plus" znalazła się Monika Riegel, doktorantka Pracowni Obrazowania Mózgu kierowanej przed dr hab. Artura Marchewkę.

Głównym celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności młodych naukowców i umożliwienie im prowadzenia badań w renomowanych ośrodkach pod opieką wybitnych naukowców.

Projekt mgr Moniki Riegel dotyczy mózgowych mechanizmów prospektywnego wpływu emocji na pamięć. Celem projektu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób utrzymujący się stan pobudzenia emocjonalnego wpływa na przyszłe zapamiętywanie i przypominanie neutralnych asocjacji. Badania prowadzone będą z zastosowaniem metody fMRI.

Laureatka otrzymała finansowanie na realizację projektu w trakcie 24-miesięcznego stażu podoktorskiego na New York University pod opieką prof. Lili Davachi (planowany początek: październik 2018r.).  

Data publikacji
3 października 2017