Aktualności
Nagroda CeBioforum Award dla Pikralida i Instytutu Nenckiego

Podczas XX edycji CEBioForum2022 Pikralida sp. z o.o. i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN otrzymali nagrodę w kategorii „Współpraca B+R” za wspólny projekt EpiFix.

Celem projektu EpiFix jest opracowanie przełomowego rozwiązania terapeutycznego, zapobiegającego rozwojowi padaczki po urazie mózgu lub udarze. Obecnie około 30% przypadków padaczki jest nieuleczalnych, a w celu złagodzenia jej objawów konieczne jest przewlekłe leczenie farmakologiczne. Szacuje się, że każdego roku w Europie i w Stanach Zjednoczonych dochodzi do 2,3 miliona poważnych urazów głowy i 1,9 miliona udarów, z których każdy może być przyczyną początku epileptogenezy prowadzącej ostatecznie do padaczki.

Projekt oparty jest na wynikach wieloletnich badań nad rolą enzymu MMP-9 w procesie epileptogenezy, prowadzonych pod kierunkiem prof. Leszka Kaczmarka, w Pracowni Neurobiologii, działającej w ramach Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i Chorób Mózgu BRAINCITY. Pikralida pozyskała licencję na wynalazek zgłoszony do ochrony patentowej pod nr PCT/IB2019/055040 i we współpracy z Instytutem Nenckiego rozwija go w kierunku produktu leczniczego. Projekt EpiFix jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach mechanizmu dostępnego w konkursie 3/1.1.1/2020 Szybka ścieżka dla Mazowsza.

Projekt BRAINCITY w Instytucie Nenckiego jest finansowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Data
29 czerwca 2022