Aktualności
Nagroda im. Adolfa Becka dla prof. Daniela Wójcika

Prof. dr hab. Daniel Wójcik z Instytutu Nenckiego został  Laureatem Nagrody im. Adolfa Becka, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego. Nagroda im. Adolfa Becka jest przyznawana za znaczące osiągnięcia w dziedzinie neurofizjologii, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych metodami elektrofizjologicznymi. Kapituła konkursowa doceniła prof. Wójcika za nowe, analityczne podejście do danych elektrofizjologicznych oraz szeroki zakres pracy organizacyjnej dla rodzącej się  w Polsce neuroinformatyki.

Serdecznie gratulujemy!

Data publikacji
23 maja 2023