Aktualności
Nominacja Profesorska dla Katarzyny Jednoróg

20 grudnia 2021 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr hab. Katarzynie Jednoróg tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

Prof. Katarzyna Jednoróg kieruje Pracownią Neurobiologii Procesów Językowych, która bada typowy i nietypowy rozwój kompetencji językowych. Jej zainteresowania skupiają się na reorganizacji mózgu związanej z nabywaniem umiejętności czytania u dzieci, neurobiologicznych mechanizmach dysleksji oraz uniwersalnej organizacji mózgu dla mowy i pisma. W swoich badaniach zespół prof. Jednoróg wykorzystuje nieinwazyjne metody obrazowania funkcji i struktury mózgu.

Data
13 stycznia 2022