Aktualności
Patent na wynalazek dla Michała Stawarskiego, Jakuba Włodarczyka i Leszka Kaczmarka

10 października br. Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „Genetycznie kodowany sensor aktywności MMP-9” oznaczony numerem urzędowym P30805USPC. Właścicielem tego patentu jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Autorami wynalazku są dr. Michał Stawarski, dr hab. Jakub Włodarczyk oraz prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Nenckiego.

Data
24 listopada 2017