Patent Category: Aparatura Badawcza

Sposób i układ umożliwiający segmentowanie obrazów 3D, zawierających okrągłe obiekty

Wynalazek dotyczy zaimplementowanego komputerowo sposobu segmentacji obrazu 3D zawierającego okrągłe obiekty. Sposób obejmuje etapy dzielenia obrazu 3D na wycinki w 2D, dla każdego wycinka, określanie punktów początkowych w okrągłych obszarach obrazu wycinka o jasności innej niż tło obrazu i przetwarzanie wyznaczonych punktów początkowych poprzez wybranie pierwszego punktu początkowego, dla pierwszego punktu początkowego, określanie konturu okrągłego obszaru otaczającego pierwszy punkt ...