Centrum Neurobiologii

Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego, to zespół otwartych pracowni środowiskowych, których działanie opiera się na wiodącym w świecie modelu Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej EMBL.  Pracownie działające w ramach Centrum Neurobiologii, wyposażone w najnowszej klasy sprzęt badawczy, oferują ekspertyzę i usługi w zakresie badań behawioralnych, badań przedklinicznych, bioinformatyki, cytometrii, mikroskopii świetlnej i elektronowej, modeli zwierzęcych, biologii molekularnej oraz obrazowania mózgu. Integrując działalność badawczą i wdrożeniową przyczyniają się do transferu technologii, którego celem jest jak najszybsze wprowadzenie osiągnięć z obszaru biomedycyny do praktyki medycznej.

Modele współpracy
Modele współpracy
  • Dostęp do pracowni usługowych
  • Skorzystaj z naszej infrastruktury badawczej
  • Szkolenia i warsztaty
  • Współpraca naukowa