Aktualności
Prof. Bożena Kamińska Laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów

Prof. Bożena Kamińska, kierownik Pracowni Biologii Molekularnej w Instytucie Nenckiego, otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii: Osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

Nagrodę przyznano za odkrycie nowych genomicznych  i epigenetycznych zaburzeń w glejakach złośliwych, zmian w ich mikrośrodowisku  i nowych metod wzmacniania działania immunoterapii. Badania zespołu kierowanego przez prof. Kamińską dotyczą zrozumienia genomicznych i epigenetycznych zaburzeń występujących w nowotworach mózgu, a także mechanizmów kształtujących zmienność komórkową w glejakach i zaangażowanych w odpowiedź przeciwnowotworową. Wyniki tych badań dostarczyły kluczowej wiedzy, która stwarza realne możliwości poprawienia terapii glejaków złośliwych.

Data publikacji
14 grudnia 2022