Aktualności
Prof. Leszek Kaczmarek Prezydentem EMBC
Profesor Leszek Kaczmarek został wybrany na kolejną - piątą już kadencję na Prezydenta EMBC (Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej).
EMBC jest międzynarodową organizacją, skupiającą 30 państw, głównie członków Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy europejskiej oraz finansowanie kształcenia i rozwoju kariery naukowców w dziedzinie biologii molekularnej. Program EMBC realizowany jest głównie za pośrednictwem EMBO (Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej) i obejmuje m.in. organizowanie kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje naukowców na różnych etapach kariery oraz przyznawanie grantów i stypendiów w dziedzinie Nauk o Życiu.

 

Więcej informacji: http://embc.embo.org/

Data publikacji
1 grudnia 2023