Aktualności
Séminaire D’Honneur Prof. Wiesławy Leśniak oraz Prof. Ewy Sikory

19 grudnia 2023 r., w związku z przejściem na emeryturę Pani Prof. dr hab. Wiesławy Leśniak oraz Pani Prof. dr hab. Ewy Sikory, odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez Radę Naukową oraz Dyrekcję Instytutu Nenckiego. Spotkanie to było okazją do wysłuchania wspaniałych wykładów podsumowujących dotychczasową pracę naukową obu Prelegentek. Tłumnie zebrana społeczność Instytutu podziękowała za ogromy wkład wniesiony przez Panie Profesor w budowę marki Instytutu Nenckiego.

Wystąpienia zostały zarejestrowane i zarchiwizowane w ramach programu Fundacji Nenckiego - „Archiwum Historii Mówionej”.

Prof. dr hab. Ewa Sikora związana jest z Instytutem Nenckiego od 1977 r. Jest wybitną badaczką molekularnych mechanizmów starzenia się. Pani Profesor, od 1999 r., kierowała Pracownią Molekularnych Podstaw Starzenia, a w latach 2001-2006, Zakładem Biochemii Komórki oraz w roku 2007, Zakładem Biochemii. Pani Profesor była aktywnie zaangażowana w działalność Rady Naukowej Instytutu, będąc, między innymi, Przewodniczącą Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej, w latach 2007-2010); Komisji ds. Oceny Kadry Naukowej, w latach 2011-2014; Komisji Finansowej, w latach 2016-2018 oraz Komisji ds. Działalności Naukowej Instytutu, w latach 2019-2022.

Prof. dr hab. Wiesława Leśniak związana jest z Instytutem Nenckiego od 1982 r. Jest autorką wybitnych publikacji poświęconych badaniom białek wiążących wapń. W latach 2015-2022 była Sekretarzem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Od 2012 r., Pani Profesor była aktywnie zaangażowana w działalność Rady Naukowej Instytutu jako członek Komisji Stypendialnej.

Data publikacji
4 stycznia 2024