Cytometria przepływowa
Analiza cyklu komórkowego i proliferacji
Opis:

Analiza cyklu komórkowego jest bardzo popularnym zastosowaniem w cytometrii przepływowej. Wykorzystując barwienie specyficzne dla DNA, można określić profil DNA, np. określić procent populacji w fazach G0 / G1, S i G2 / M cyklu komórkowego. Informacje te można wykorzystać na przykład do monitorowania efektów leczenia przeciwnowotworowego. Możliwość dalszej analizy danych z wykorzystaniem software'u ModFit.

Kontakt:

Dr Milena Wiech
m.wiech@nencki.edu.pl

Strona własna laboratorium