Cytometria przepływowa
Analiza danych cytometrycznych
Opis:

Analiza danych cytometrycznych z wykorzystaniem różnych programów: FlowJo - pozwala na analizę oraz wizualizację danych cytometrycznych, dodatkowy algorytm tSNE umożliwia graficzną prezentację heterogenicznych populacji komórek na podstawie wieloparametrowych oznaczeń cytometrycznych, ModFit- umożliwia analizę cyklu komórkowego z rozdzieleniem na poszczególne fazy.

Kontakt:

Dr Milena Wiech
m.wiech@nencki.edu.pl

Strona własna laboratorium