Bioinformatyka
Analiza genomiczna
Opis:

Wsparcie wielkoskalowych metod genomicznych (RNA-seq, ChIP-seq, DNase-seq): filtracja, uliniowienie, mapowanie, analiza statystyczna, funkcjonalna i wizualizacja.

Kontakt:

bioinfo-service@nencki.edu.pl
https://www.nencki.edu.pl/laboratories/laboratory-of-bioinformatics/