Cytometria przepływowa
Analiza PrimeFlow – oznaczanie RNA
Opis:

Metoda detekcji RNA będąca połączeniem hybrydyzacji in situ oraz wysokiej rozdzielczości metody cytometrycznej. Test ten umożliwia jednoczesne wykrywanie do czterech wybranych RNA w połączeniu z immunofenotypowaniem komórek i białek wewnątrzkomórkowych przy użyciu przeciwciał sprzężonych z fluorochromem.

Kontakt:

Dr Milena Wiech
m.wiech@nencki.edu.pl

Strona własna laboratorium