Aktualności
Spotkanie z ekspertem Biura Promocji Nauki PAN w Brukseli PolSCA

Zapraszamy do udziału w spotkaniu otwartym z ekspertem Biura PolSCA – dr Tomaszem Poprawką, który wprowadzi w temat przyszłego programu ramowego Horyzontu Europa oraz opowie o możliwościach zaangażowania się w jego współtworzenie i przygotowanie do przyszłych konkursów.

Jesteś zainteresowany współtworzeniem Horyzontu Europa? Odpowiadasz za koordynację przepływu informacji na temat programów ramowych? Planujesz udział w konkursach i projektach Horyzontu Europa?

Do udziału w spotkaniu zachęcamy przede wszystkim:

•    Indywidualnych badaczy zainteresowanych udziałem w projektach Horyzontu Europa (co najmniej młodzi doktorzy z kilkuletnim stażem, w szczególności kierownicy zespołów badawczych);

•    Kadry administracyjne instytucji badawczych (osoby odpowiedzialne za przygotowania i koordynację projektów unijnych i/lub międzynarodowych).

Wydarzenie ma charakter otwarty i kierowane jest równocześnie do pracowników Instytutów PAN oraz do osób pracujących w innych jednostkach B+R w Warszawie. W zależności od zainteresowania, spotkanie będzie miało charakter (i) krótkiej prelekcji na temat przygotowania Horyzontu Europa wraz z sesją pytań i odpowiedzi oraz (ii) dyżuru eksperckiego z członkiem Zespołu PolSCA.

Biuro PolSCA podejmuje szereg działań (bezpośrednich i pośrednich) w Brukseli w celu reprezentacji interesów naukowców pracujących w kraju, w szczególność w ramach Polskiej Akademii Nauk. Niemniej, skuteczność działań Biura PolSCA zależy w dużej mierze od zaangażowania kadr naukowych i administracyjnych w kraju,  w tym m.in. wskazania szczegółowych obszarów zainteresowania i priorytetów badawczych oraz merytorycznych potrzeb na etapie tworzenia i budowania przyszłych konsorcjów projektowych.

Spotkanie odbędzie się 17 września 2019, w godz. 10.30-12.30 w sali konferencyjnej na 1 piętrze

Data publikacji
11 września 2019