Aktualności
Sprawozdawcze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego

W dniu 23 lutego 2024 roku odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko członkowie Rady Naukowej i pracownicy Instytutu, ale również liczni zaproszeni goście, w tym przedstawiciele zaprzyjaźnionych Instytutów, co nadawało wydarzeniu charakter otwarty i interdyscyplinarny.

Posiedzenie rozpoczęło się od części otwartej, podczas której wręczone zostały dyplomy za najlepsze publikacje nagrodzone w 2023r. Nagrodą Dyrektor Instytutu. Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać krótkich prezentacji wyników zawartych w nagrodzonych publikacjach. Prezentacje te stanowiły nie tylko okazję do podziękowania dla autorów za ich wkład, ale także do podkreślenia wysokiego poziomu badań prowadzonych w Instytucie Nenckiego.

Pani Dyrektor, prof. Agnieszka Dobrzyń, przedstawiła sprawozdanie z działalności Instytutu w minionym roku. W swoim wystąpieniu szczegółowo omówiła osiągnięcia, wyzwania oraz najbliższe plany rozwojowe Instytutu. Sprawozdanie zostało jednomyślnie przyjęte przez Radę Naukową, a Pani Dyrektor odebrała liczne gratulacje i słowa uznania od dyrektorów zaprzyjaźnionych instytutów obecnych na posiedzeniu.

Jak co roku Sprawozdawcza Rada Naukowa Instytutu Nenckiego nie tylko dostarczyła przeglądu osiągnięć i działań instytutu, lecz także stworzyła inspirujące środowisko do wymiany myśli i doświadczeń między dyrektorami instytutów oraz pracownikami naukowymi.

Lista nagrodzonych publikacji:

Kubo S#, Black CS#, Joachimiak E#, Yang SK, Legal T, Peri K, Khalifa AAZ, Ghanaeian A, McCafferty CL, Valente-Paterno M, De Bellis C, Huynh PM, Fan Z, Marcotte EM, Wloga D*, Bui KH*. 2023. Native doublet microtubules from Tetrahymena thermophila reveal the importance of outer junction proteins. Nat Commun. 15;14(1):2168. IF5=17.

Kaźmierowska AM, Kostecki M, Szczepanik M, Nikolaev T, Hamed A, Michałowski JM, Wypych M, Marchewka A, Knapska E. (2023) Rats respond to aversive emotional arousal of human handlers with the activation of the basolateral and central amygdala. Proc Natl Acad Sci U S A. 120(46):e2302655120. IF5=12

Pagano R, Salamian A, Zielinski J, Beroun A, Nalberczak-Skóra M, Skonieczna E, Cały A, Tay N, Banaschewski T, Desrivières S, Grigis A, Garavan H, Heinz A, Brühl R, Martinot JL, Martinot MP, Artiges E, Nees F, Orfanos DP, Poustka L, Hohmann S, Fröhner JH, Smolka MN, Vaidya N, Walter H, Whelan R; IMAGEN consortium; Kalita K, Bito H, Müller CP, Schumann G, Okuno H, Radwanska K. (2023) Arc controls alcohol cue relapse by a central amygdala mechanism. Mol Psychiatry. 2023 Feb;28(2):733-745. IF5=11.9.

Karwen T, Kolczynska-Matysiak K, Gross C, Löffler MC, Friedrich M, Loza-Valdes A, Schmitz W, Wit M, Dziaczkowski F, Belykh A, Trujillo-Viera J, El-Merahbi R, Deppermann C, Nawaz S, Hastoy B, Demczuk A, Erk M, Wieckowski MR, Rorsman P, Heinze KG, Stegner D, Nieswandt B, Sumara G. (2023) Platelet-derived lipids promote insulin secretion of pancreatic beta cells. EMBO Mol Med. 2023 Sep 11;15(9):e16858. IF5=11.4.

Bijoch Ł, Klos J, Pękała M, Fiołna K, Kaczmarek L, Beroun A. (2023) Diverse processing of pharmacological and natural rewards by the central amygdala. Cell Rep. 2023 Sep 26;42(9):113036. IF5=9.9.

Ochocka N, Segit P, Wojnicki K, Cyranowski S, Swatler J, Jacek K, Grajkowska W, Kaminska B. (2023) Specialized functions and sexual dimorphism explain the functional diversity of the myeloid populations during glioma progression. Cell Rep. 2023 Jan 31;42(1):111971. IF5=9.9.

Bijoch Ł, Włodkowska U, Kasztelanic R, Pawłowska M, Pysz D, Kaczmarek L, Lapkiewicz R, Buczyński R, Czajkowski R. (2023) Novel Design and Application of High-NA Fiber Imaging Bundles for In Vivo Brain Imaging with Two-Photon Scanning Fluorescence Microscopy. ACS Appl Mater Interfaces. 15(10):12831-12841. IF5=9.6.

Data publikacji
1 marca 2024