Aktualności
Stypendium Prezesa PAN dla Łukasza Bijocha

Mgr Łukasz Bijoch, doktorant studiów doktoranckich Instytutu Nenckiego w Pracowni Plastyczności Neuronalnej, kierowanej przez dr Annę Beroun, został wyróżniony stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia.

Data publikacji
3 grudnia 2021