Aktualności
Tworzymy Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych

1 stycznia 2020r. rozpoczęliśmy w Instytucie Nenckiego realizację Projektu NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych, uzyskanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest utworzenie Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych - zaawansowanej infrastruktury informatycznej do gromadzenia i przetwarzania danych oraz stworzenie supernowoczesnej zintegrowanej platformy do wielowymiarowego obrazowania procesów biologicznych, warunkujących zarówno prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jak i leżących u podłoża chorób cywilizacyjnych.

Aby umożliwić realizację Projektu, w 2021r., na terenie Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach, powstanie nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek naukowo-badawczy, w którym zlokalizowane będzie m. in. Laboratorium Modelowania i Wizualizacji Dynamiki Złożonych Procesów Biologicznych, serwerownia, pomieszczenia zaplecza IT i telekomunikacji. Dodatkowo w jednym z budynków zlokalizowanych na terenie Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach zostaną utworzone Laboratorium Obrazowania Biologicznego i Biomedycznego za Pomocą Technik Wysokoprzepustowych oraz Laboratorium Obrazowania Struktur i Funkcji Komórek i Tkanek za Pomocą Technik Wysokorozdzielczych. Dzięki opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań pozwalających na kontrolowany i współdzielony dostęp do generowanych danych, dostępna dla licznych użytkowników platforma online pozwoli na pełne wsparcie zdalnego procesu projektowania oraz zaawansowanej wizualnej analizy i przetwarzania danych pochodzących z wysokorozdzielczych mikroskopów, wysokoprzepustowej aparatury badawczej oraz eksperymentów obliczeniowych.

28 maja 2020r, w Instytucie Nenckiego podpisana została umowa na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, z wybraną w ramach konkursu firmą architektoniczną. Z przyjemnością prezentujemy wizualizację nowego budynku Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania Biologicznego i Biomedycznego.

 

Wartość projektu: 254 342 164,38 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 172 035 386,31 zł
Okres realizacji: 01.01.2020 - 31.12.2023

Projekt pt. „NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych” (nr umowy: POIR.04.02.00-00-C004/19) współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.2. – Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Data publikacji
18 czerwca 2020