Aktualności
Umowa licencyjna między Instytutem Nenckiego i Teldoc Sp. z o. o.

31 sierpnia 2021r. prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, oraz Pani Marta Kaleńska-Jaśkiewicz, Prezes Zarządu Teldoc Sp. z o. o., podpisały umowę licencyjną, która określa ramy korzystania przez Teldoc z technologii i systemu informatycznego, opracowanych w ramach projektów SONAR (system SONAR).

System SONAR to połączenie strategii testowania grupowego w diagnostyce SARS-CoV-2 oraz narzędzia informatycznego usprawniającego praktyczną realizację procesu badań przesiewowych na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Wykorzystanie systemu SONAR umożliwi wiarygodną i powszechnie dostępną identyfikację bezobjawowych nosicieli wirusa SARS-CoV-2 w populacji. A to z kolei może pozwolić na sprawne funkcjonowanie placówek edukacyjnych, ochrony zdrowia zakładów produkcyjnych czy urzędów w okresach zwiększonego poziomu zachorowań na COVID-19, bez konieczności ograniczania działalności.

Strategia testowania grupowego została wstępnie opracowana w ramach projektu SONAR, a następnie rozwinięta i przetestowana w badaniach populacyjnych w projekcie SONAR 2. Instytut Nenckiego stworzył także, we współpracy z partnerem technologicznym Teldoc, platformę informatyczną pozwalającą na zarządzanie, przechowywanie i analizę wyników testów grupowych oraz ocenę skuteczności opracowanych algorytmów postępowania.

Projekty SONAR oraz SONAR 2 zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Data publikacji
3 września 2021