Aktualności
Wizyta młodzieży zorganizowana przez Fundację Nenckiego w ramach programu Adamed SmartUP

W dniu 20 lipca 2017 r. 25 uczestników obozu naukowego dla zdolnej młodzieży, zorganizowanego przez Fundację Grupy Adamed w ramach programu Adamed SmartUP odwiedziło Instytut Nenckiego. Wizytę w pracowniach Instytutu zorganizowała Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Celem wizyty było zapoznanie młodzieży z badaniami prowadzonymi w Instytucie. W programie zaprezentowały się:

Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych (Katarzyna Kolczyńska) - Jak zmienia się morfologia i funkcja komórek tłuszczowych (adipocytów) w zależności od stanu fizjologicznego tkanki tłuszczowej?

Pracownia Bioenergetyki Błon Biologicznych (Joanna Szczepanowska, Monika Prill, Karolina Drabik, Bernadeta Michalska) - Badania fizjologii mitochondriów w komórce.

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych (Małgorzata Całka) - Obrazowanie struktur komórkowych przy użyciu  konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej oraz przedstawienie architektury komórek/tkanek.

Pracownia Modeli Zwierzęcych (Agata Klejman, Natalia Chwin, Artur Janusz) - Charakteryzowanie linii transgenicznych myszy pod względem kognitywnym (IntellCage, Skinner box) oraz metabolicznym (klatki metaboliczne).

Pracownia Obrazowania Mózgu (Anna Antosz, Michał Szczepanik, Dawid Droździel, Łukasz Bola, Jacek Matuszewski, Jan Szczypiński) - Zapoznanie uczestników z techniką obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) oraz przezczaszkową stymulacją magnetyczną (TMS).

Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych (Grażyna Niewiadomska, Ewelina Pałasz, Radosław Folcik) – Stosowanie testów behawioralnych w celu poznania mechanizmów stymulujących procesy naprawcze zaburzeń w starzejących się neuronach oraz wykrycia sposobów odwrócenia niekorzystnych zmian w starzejącym się mózgu.

Data publikacji
26 lipca 2017