Aktualności
Współpraca badawczo-rozwojowa między Instytutem Nenckiego i Pikralida Sp. z o. o.

Instytut Nenckiego wraz z Pikralida Sp. z o. o. realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Zastosowanie inhibitora metaloproteazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej".

Celem Projektu jest opracowanie przełomowego rozwiązania terapeutycznego, chroniącego przed rozwojem padaczki pourazowej i poudarowej, opartego o blokowanie procesu epileptogenzy poprzez modulowanie aktywności białka enzymatycznego, metaloproteazy macierzowej 9 (MMP-9). Projekt obejmuje m.in. opracowanie technologii wytwarzania substancji czynnej oraz badanego produktu leczniczego, badania potencjału terapeutycznego inhibitora MMP-9 w modelach zwierzęcych oraz wykonanie badań przedklinicznych i badania klinicznego fazy I. W Instytucie prace będą prowadzone w Pracowni Neurobiologii kierowanej przez prof. Leszka Kaczmarka.

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0235/20 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 3/1.1.1/2020 Szybka ścieżka dla Mazowsza.

Data publikacji
13 lipca 2021