Jednostki pomocnicze
Pracownia Informatyki

Kierownik: Mirosław SIKORA

Zespół: Agnieszka KOWALUK, Maciej MASZEWSKI, Anna MIRGOS, Justyna OSMULSKA, Piotr REDEL

 

Główne zadania

1. Planowanie, rozbudowa i administracja siecią komputerową Instytutu.

Sieć Instytutu została oparta na przełączniku Cisco Nexus 7000. Do przełącznika rdzeniowego, światłowodami o przepustowości 1Gb/s, podłączonych jest 7 węzłów dystrybucyjnych. W charakterze przełączników dostępowych wykorzystano urządzenia Cisco Catalyst 2960. Sieć lokalna Instytutu połączona jest z Internetem łączem światłowodowym o przepustowości 100Mb/s.

2. Administracja infrastrukturą centrum przetwarzania danych.

Infrastruktura została zbudowana w oparciu o platformę Cisco UCS (Unified Computing System), oprogramowanie wirtualizacyjne VMware vSphere oraz macierz dyskową NetApp. Architektura Cisco UCS stanowi połączenie sieci 10 Gigabit Ethernet, serwerów kasetowych x86 oraz systemu zarządzania. Sieć pracuje zgodnie z koncepcją Cisco Unified Fabric, co oznacza, że wdrożone zostało wspólne medium, 10 Gigabit Ethernet, dla wszystkich rodzajów transmisji (Ethernet, Fibre Channel, Fibre Channel over Ethernet). Na etapie wdrożenia na
7 serwerach fizycznych umieszczonych zostało około 40 serwerów wirtualnych.

3. Administracja serwerami sieci w tym:

serwery WWW (www.nencki.gov.pl, it.nencki.gov.pl, bioimagine.nencki.gov.pl)
serwer poczty i DNS
serwer dostępu do poczty przez przeglądarkę WWW (poczta.nencki.gov.pl)
serwer kalendarzy
serwery zdalnego dostępu, terminalowe
serwery plików
serwer systemu audytu oprogramowania
serwery Działu Finansowo-Księgowego
systemy macierzy dyskowych NAS i SAN
serwery proxy, DHCP, czasu, zarządzania oprogramowaniem
serwery drukarek

4. Udzielanie pomocy i konsultacji pracownikom Instytutu, instalacja sprzętu i oprogramowania (Helpdesk)

Inne zadania realizowane przez Pracownię Informatyki:

  • współpraca przy wdrażaniu i eksploatacji systemu zarządzania Instytutem, oraz administracja serwerami systemu i bazą danych Oracle.
  • pomoc w przygotowywaniu dokumentów, prezentacji i stron WWW
  • organizacja zakupów oprogramowania
  • planowanie rozwoju sieci Instytutu.

 

Date
7 August 2019