News
The Commemorative Medal for the 100th anniversary of the Nencki Institute

On December 1th, 2017, during an open sitting of the Nencki Institute Scientific Council meeting, a ceremony took place, during which the Director of the Institute, prof. Adam Szewczyk, in his thanks for special contributions to the development of the Institute, awarded the Medal for the 100th anniversary of the Nencki Institute: dr Tytus Bernaś, dr hab. Michał Dąbrowski, prof. Agnieszka Dobrzyń, dr Paweł Dobrzyń, prof. Anna Filipek, prof. Ewa Godzińska, prof. Katarzyna Kwiatkowska, dr hab. Katarzyna Łukasiuk, dr hab. Artur Marchewka, prof. Sławomir Pikuła, prof. Wojciech Rode, prof. Elżbieta Szeląg, dr hab. Jakub Włodarczyk, dr hab. Dorota Włoga, prof. Daniel Wójcik and prof. Krzysztof Zabłocki.

On November 24th, 2017, a ceremony took place at the Palace of Culture and Science, during which the directors of the Nencki Institute, prof. Adam Szewczyk, Hanna Fabczak and Witold Konopka, awarded the President of the Polish Academy of Sciences prof. Jerzy Duszyński, medal of the 100th anniversary of the Nencki Institute in thanksgiving for special merits for the development of the Nencki Institute. Professor Jerzy Duszyński was the chairman of the Scientific Council and director of the Nencki Institute for many years.

Date of publication
5 December 2017