“Białka S100 w procesie różnicowania naskórka”
Date of publication
4 April 2013