Zakup mebli biurowych z dopuszczeniem składnia ofert częściowych, oznaczenie sprawy: AZP-261-51/2021

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/df22b1a0-c2f2-4ed0-b788-40f88aa9742c

Date of publication
19 October 2021