Wzrost rozpoznawalności i umiędzynarodowienia Instytutu Nenckiego przy wykorzystaniu efektywnych działań promocyjnych

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń 2019-2020

NAWA

Date
16 February 2021