Identyfikacja czynników regulujących różnicowanie prekursorów oligodendrocytów podczas remielinizacji ośrodkowego układu nerwowego
Date of publication
23 May 2013