Kopernik, Kepler i Galileusz, czyli jak sfinansować wielki przewrót w nauce
Date of publication
31 October 2013