Moj Mistrz – Witold Drabikowski
Date
27 September 2013