Filter results
Filtruj rezultaty
    Źródło finansowania
  • NCN
  • FNP
  • NCBR
  • Granty międzynarodowe
  • MEiN
  • Inne
Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń 2016-2021
Prof. dr hab. Michał Cyrański / Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń 2018-2023
1 2