Filter results
Filtruj
  • Wyniki rekrutacji
  • Pracownicy naukowi
  • Pracownicy techniczni
  • Pracownicy administracyjni
  • Archiwum

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik biologii molekularnej
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik w Pracowni Biologii Mitochondriów i Metabolizmu
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: doktorant – stypendysta NCN OPUS w Pracowni Plastyczności Neuronalnej
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik elektryk-elektronik
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Pracowni Mikroskopii Elektronowej
Liczba stanowisk: 1