Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa Instytutu Nenckiego prowadzona jest w ramach umów dwustronnych pomiędzy Instytutem a podmiotami zagranicznymi, poprzez międzynarodowe projekty badawcze i edukacyjne z instytucjami, uczelniami i przedsiębiorstwami oraz przez udział w programach międzynarodowych. Organizacja międzynarodowych sympozjów naukowych, imprez i spotkań wpisuje się w misję Instytutu i przyczynia się do wymiany doświadczeń i kontaktów między ekspertami, a także sprzyja definiowaniu nowych platform przyszłej współpracy.

Bio4Med

W ramach uzyskanego przez Instytut Nenckiego grantu w Programie UE Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Co-funding of Regional, National and International programs (COFUND), powołane zostały Międzynarodowe Studia Doktoranckie – Bio4Med: Biology for Medicine, International Doctoral Programme in Biological Bases of Human Diseases. Program realizowały 22 grupy badawcze Instytutu współpracujące z Partnerami z wiodących instytucji naukowych w krajach UE,  Szwajcarii, Japonii, Kanadzie, USA i na Ukrainie.

Celem programu Bio4Med było wspieranie rozwoju kariery młodych naukowców poprzez realizację międzynarodowych projektów badawczych oraz szkolnie w zakresie biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, fizjologii, badań behawioralnych oraz bioinformatyki.

Zobacz więcej: Bio4Med

Erasmus+

W 2014 roku, Instytut przystąpił do programu Erasmus+. Jest to program Unii Europejskiej, którego celem jest między innymi wspieranie międzynarodowej współpracy uczelni i instytutów naukowych, poprzez realizację części studiów lub praktyki za granicą, promowanie mobilności pracowników oraz stwarzanie im możliwości udziału w projektach we współpracy z partnerami zagranicznymi. O wyjazd w ramach Programu może ubiegać się każdy doktorant lub pracownik Instytutu bez względu na wiek czy narodowość. Więcej  o Programie można się dowiedzieć wchodząc na stronę: http://erasmusplus.org.pl/

Zobacz więcej: Erasmus+