Newsroom

Szczury „zarażają się” ludzkim strachem, co można zaobserwować także na poziomie neuronalnym

Polscy naukowcy odkryli, że informacje o zagrożeniu mogą być przekazywane międzygatunkowo, prawdopodobnie za pośrednictwem zapachu. Dowiódł tego następujący eksperyment: nawet, jeśli człowiek zachowywał się normalnie, ale wcześniej doświadczył negatywnych emocji, bawiące się z nim szczury wiedziały, że coś jest nie tak, i same zaczynały się bać. Widać to było w aktywności ich mózgu.   Zdolność czytania emocji innych, zrozumienia tego, co w danym momencie odczuwają, czyli empatia, ...