Aktualności
Dr Ali Jawaid członkiem FENS-Kavli Network of Excellence

Dr Ali Jawaid, kierownik Pracowni Badań Translacyjnych w Chorobach Neuropsychiatrycznych w Instytucie Nenckiego, został nowym członkiem FENS-Kavli Network of Excellence - prestiżowej organizacji skupiającej młodych naukowców zajmujących się badaniami mózgu, sponsorowanej przez the Federation of European Neuroscience Societies (FENS) i The Kavli Foundation!

Grupa piętnastu stypendystów FENS-Kavli, reprezentujących 10 różnych krajów europejskich została wybrana na podstawie takich kryteriów jak działalność naukowa, organizacyjna i mentoringowa. Dołączą oni do 15 naukowców wybranych w roku 2021, tworząc aktywną sieć 30 stypendystów reprezentujących 15 różnych krajów. Stypendyści FKNE wybierani są na 2 x 2-letnie kadencje, po których stają się członkami rosnącej sieci absolwentów FKNE".

Celem sieci FENS-Kavli Network of Excellence jest poszerzanie horyzontów naukowych, wywieranie wpływu na politykę naukową oraz promowanie działań popularyzujących naukę.

Więcej informacji: https://www.fens.org/news-activities/news/announcing-the-selection-of-the-2023-fens-kavli-scholars

Data
08 września 2023